top of page

DISCLAIMER

Disclaimer  content

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van www.kosteninwoningl.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht via info@kosteninwoning.nl

Disclaimer beeldmateriaal

De eigenaar van deze website gebruikt voornamelijk eigen beeldmateriaal. Toestemming tot het gebruik van het beeldmateriaal of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht via info@kosteninwoning.nl.

Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat getoond fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Nadere informatie: indien u nog vragen of twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen. Met voorbehoud van alle rechten.

In  deze  disclaimer  wordt  verstaan  onder:

   

  • eigenaar: de eigenaar van de website (Kost & Inwoning)

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen

  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website

  • content: alle in de website aanwezige inhoud

bottom of page