top of page

PRIVACY VERKLARING

01. Kost & Inwoning

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Kost & Inwoning. Kost & Inwoning is een Concept Store in Amsterdam noord.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kost & Inwoning verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kost & Inwoning, neem dan gerust contact op via info@kosteninwoning.nl.

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kost & Inwoning. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Kost & Inwoning verstuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds informatief. Je voornaam en mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Kost & Inwoning. Daarnaast kan je je mondeling of per mail aanmelden voor deze nieuwsbief.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij via de website contact opneemt met Kost & Inwoning. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, welke wij nodig hebben om een goed antwoord op de vraag te kunnen bieden. Denk hierbij aan je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden van het reageren.

3. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 

  • Google Analytics 

Kost & Inwoning plaatst cookies van Google. Dit doen wij om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.  

  • Social Media knoppen 

Op de website van Kost & Inwoning staan Social Media buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform.  De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

  • Cookies uitschakelen en verwijderen 

Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

03. Ontvangers

De gegevens die Kost & Inwoning ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

  • Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kost & Inwoning.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd, maar je kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@kosteninwoning.nl.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Kost & Inwoning via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam en mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Kost & Inwoning of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Kost & Inwoning. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

06. Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kost & Inwoning vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kost & Inwoning. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Kost & Inwoning. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen door een email te sturen aan info@kosteninwoning.nl.

3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kost & Inwoning opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kost & Inwoning al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kost & Inwoning vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Kost & Inwoning niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Kost & Inwoning jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Kost & Inwoning verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Kost & Inwoning via mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kost & Inwoning de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kost & Inwoning met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Kost & Inwoning behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kost & Inwoning dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kost & Inwoning te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Meer informatie?

 

Extra

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

bottom of page